'társadalmi, közösségi felelősségünk'

társadalmi célú programok

 1. ADAHY – állami gondozott fiatalok támogatása

  ADAHY

  az előzményekről

  youtube kisfilm a képre kattintva

  Ma Mo.-on az állami gondozott serdülők közismerten rossz mentális, szociális és fizikai állapotban vannak. Ezek okai eléggé egyértelműek,de a rendszer tehetetlensége miatt (anyagi és szakmai értelemben egyaránt) nem tud valóban hatásos és hatékony programokkal, támogatási eszközökkel segíteni. A fiatalok nem készülnek fel a gondozás után következő önálló, felnőtt életre, és a hatalmas kontraszt, amely e életszakaszok között van, komoly veszélyeket hordoz.

   

  Többnyire alulképzettek és nem rendelkeznek megfelelő mentális, érzelmi és elégséges anyagi tőkével, ezért fokozottan ki vannak téve a társadalom negatív hatásainak, kirekesztésnek és elszigetelődésnek, melyek gyakran mentális problémákhoz, fokozott kábítószerhasználathoz és a törvénnyel való összeütközésekhez vezetnek. A programsorozat általános célja   – az “ADAHY”(1) – vadon- és kalandterápiás programsorozattal és vizsgálattal –  elősegíteni állami gondozott serdülők sikeres társadalmi integrációját .

  A program előzményekénz már 2000-es évek közepétől több,gyermekotthonnal együttműködésben megvalósuló nyári, kalandterápiás projekben dolgozott az Alapítvány, de azok jellemzően nem egész éves, több alkalmas folyamatban valósultak meg.  Az első állami gondozottakra irányuló programok tanulságait és az ismert nemzetközi tapasztalatokat, szakirodalmat és kutatási eredményeket integrálva tervezte meg a szervezet a hosszabb időszakot felölelő programsorozatát, ADAHY néven.

  A programsorozat konkrét céljai az állami gondozásban élő veszélyeztetett serdülők életvezetési készségeinek, önbecsülésének, énképének, szociális készségeinek fejlesztése, belső kontrolljának, belső erőforrásainak növelése, a tapasztalati oktatás terápiás megközelítéseinek alkalmazásával. A programhoz egy folyamatban lévő pszichológiai PhD kutatás is kapcsolódik.

   

  2021 júniusában az ADAHY4 program megvalósítását tervezzük, melyet a MOL Alapítványtól, 2020-ban elnyert támogatás tesz lehetővé. A résztvevők több gyermekotthonból érkeznek 16-18 éves állami gondozott fiatalok.
  Első ízben senior résztvevőként MENTOR szerepbe vonunk olyan fiatalokat (21-23 évesek), akik évekkel korábban voltak programjaink résztvevői és ma utógondozásban vagy már önállóan élnek. 

  Mivel a teljes program megvalósítására  (10 napos vadon-kalandterápiás tábor, előtte egyéni és csoportfoglalkozás, utána egyéni mentorálási és terápiás támogatási folyamatokkal való segítés ) nem elegendő az elnyert támogatás – így 2021 áprilistól – júniusig extra adományszervezéssel élünk. Körülben 450 ezer Forint hiányzik a költségvetésből – a fiatalok és a stáb étkezésére,  erdei szállására, néhány szükséges eszköz beszerzésére, utazási, szállítási költségre. 

  Nagyon köszönjük, ha ezzel a céllal bárki megtalál támogatási szándékával! Az ADJUKÖSSZE.HU oldalon is hamarosan elindul adománygyűjtő kampányunk! 

   

  az ADAHY program általános témái, jellemzői

  A teljes program struktúrája
  • 1-    a kiválasztás folyamatát követően (pszichológiai viszgálatok és előzetes támogatási tervek készítése a célcsoporttal dolgozó gyermekvédelmi szakemberek együttműködésével)
  • 2-    a célcsoporttal előzetes, intenzív együttműködés kezdődik, egyéni és kis csoportos foglalkozásokkal,
  • 3-    majd az expedíciós vadon és kalandterápiás tábor (10-14 nap) után
  • 4-    további hónapokon át (3 – 12 hónap között, megállapodástól függően) megtartó programok, negyed évente 3-4 napos tábori csoporttal
  • 5-    ill. utógondozás további egyéni, személyes konzultációs lehetőség és terápia, valamint közösségi munka formájában,
  • majd a pszichológia vizsgálat utánkövetésés lezárása.
  Vizsgálat és publikáció

  A programot modellprogramnak tekintjük, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolódó vizsgálatot is, mely egy futó pszichológiai PhD kutatás része.  A résztvevőkkel és kontrollcsoporttal a kiválasztás során, majd a későbbi fázisokban, interjúkat és klinikai teszteket veszünk fel, melyek segítik az egyéni terápiás tervek elkészítését is. Tapasztalatainkat és eredményeinket hazai és nemzetközi folyóiratban és konferenciákon is publikáljuk.

  A projekt fenntarthatósága egyenlőre állami és társadalmi finanszírozásra szorul, de tartalmaz fenntartható elemeket. A modellprogram sikeressége esetén a fenntartás (multiplikálás) költségei csökkenhetnek az intézményi szakemberek képzésével. A megvásárolt túraeszközök megfelelő tárolás és használat esetén hosszú távon állnak rendelkezésre, ez is költségcsökkentő tényező.

  Jövőtervezés

  A program fejlesztése és az együttműködések további kiterjesztése folyamatban van. 2016. év óta már több gyermekotthonnal, ifjúsági házzal kezdtünk egyeztetésekbe, illetve a program adaptálhatóságának vizsgálatába.

  Nagyon fontos számunkra, hogy minden közösség / intézmény úgy tudjon részt venni a programban, hogy hosszú távú megtérülése legyen a fiatalokra nézve. Ennek több szempontja is van, melyekből valamelyeknek teljesülnie kell:

  • a program egy adott pontján bekapcsolódnak a helyi nevelők / segítő szakemberek
  • a programmal nem csak a fiatalokat célozzuk, de részt vesz benne a teljes intézmény (vagy annak egy adott munkacsoportja), egy szemléletváltás lehetséges integrálásának céljával
  • az együttműködni kívánó intézmények kollegái, társ-szervezeti munkatársai részt vesznek a képzéseink egyikében, mely által saját, belső humán erőforrást fejlesztenek a mószertan alkalmazására, hosszú távú integrálására
  • további alkalmazásokon, személyre szabott adaptációs folyamatokon dolgozunk közösen.

   megvalósult folyamatok
  •   2015-tól SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvánnyal való együttműködésben (14-18 éves fiatalokkal)
  •   2016-tól Budapes Főváros Utógondozói Hálózata – Szilágyi Gyo. és Harmat u-i Utógondozók fiataljaival (18-23 éves fiatalokkal)
  •   2017-től SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvánnyal való együttműködésben (11-14 éves gyerekekkel)
  • 2020-21  – budapesti és vidéki gyermelvédelmi intézményekben élő 16-18 éves fiatalok vadonterápiás tábora és egyéni terápiás utánkövetés, intergrációs céllal – MOL ALAPÍTVÁNY támogatásával. 

  A PROJEKT FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉN DOLGOZUNK, TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREKET VÁRUNK, KÖZÖS PÁLYÁZATI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZÍVESEN VÁLLALJUK

   

  KAPCSOLAT

   

  (1) „ADAHY” jelentése – Erdőben Élő

  A Cherokee nyelvben az erdeti jelentésének mélyebb értelmezést is tulajdonítanak amikor elneveznek valakit, így a név jelentése:„People with this name have a deep inner desire for love and companionship, and want to work with others to achieve peace and harmony.” Akiket így hívnak, azoknak mély, belső vágya a szeretet és társaság/közösség, és másokkal együtt szeretnének dolgozni a béke és harmónia megteremtésén – miközben harmóniában élnek, az Erdőben 🙂

 1. MANÓKALAND – sérült gyerekek és családjaik kalandterápiás támogatása és a "LÉTezés hatalma" program-model

  a Manókaland előzményei

  Alapítványunk 2007 és 2010 között négy alkalommal vett rész a „Manókaland” névre hallgató kaland- és művészetterápiás tábor megszervezésében és bonyolításában, mozgássérült gyermeket nevelő családoknak.

  A program során innovativ terápiás módszereket fejlesztettünk (például a sérült gyerekek igényeire és lehetőségeire szabott magas kötélpálya feldatokat) és az egész családot aktívan bevonó – tapasztalati oktatási, élménypedagógiai helyzeteket.

  Legfőbb együttműködő partnerünk és a fő szervező a Szegedi Korai Fejlesztő Központ volt.

   

  2011 óta nem nyert pályázati és egyéb támogatást a program így további megvalósításra nem került sor.

  NEM ADJUK FEL!

  A Kétté Alapítvány továbbra is elkötelezett híve a kalandterápia terápiás alkalmazásának  sérült gyerekek és családjaik csoportjai számára, hiszen nagyon pozitív és jól mérhető eredményeket értünk el egy-egy program kapcsán!

  Így tapasztalataink összegzése és gyakorlatunk tökéletesítéseként kidolgoztunk egy PROGRAM MODELT, a “Létezés hatalma” névvel

   

  a “Létezés hatalma” program-model

  A program általános célja

  Az Önmeghatározás elmélet (Deci és Ryan, 2000) szerint kultúrákon, korokon, rasszokon átívelő módon, nemtől és kortól függetlenül minden emberi lény általános igénnyel bír a más emberi lényekkel való Kapcsolódásra, az ezen a kapcsolati rendszeren belül elérhető legnagyobb fogkú Autonómiára és az ezen keresztül számára a felfedezésen, kisérletezésen és gyakorláson keresztül megszerezhető, megküzdhető Kompetenciára.

  A strukturális és stratégiai irányú családterápia önmagában is alkalmas a változás elindítására és a család viszonyainak, lehetőségeinek feltárására. A kalandterápia módszere pedig kíváló kiegészítésként szolgál, mivel az aktív bevonódáson keresztül szokatlan, de magas metafora értékkel bíró helyzetekben kínál tapasztalásokat.

  Programunk céljai a következőek:
  • reflektálni a család szerkezetét annak szereplői számára
  • támogatni a kívánt változásokat, mint
   • a szülőpár egymáshoz fűződő viszonyának tudatosítását és ezáltal annak gazdagodásának lehetőségét
   • a sérüléssel élő gyermek szabadságának maximalizálása a szülőkkel való kapcsolatának feltárásán és a túlóvás minimalizálásán keresztül
   • ezzel a szülők önmegvalósításának, lehetőségeik kiteljesítésének maximalizálása
   • a testvérek fókuszba helyezése a családi strukturában, ezzel az ő rekreációjuk és lehetőségeik kiteljesítése
  • erőforrásokat és akciókat keresni a változás fenntartására
  A program hasznossága:
  • A sérült fiatalok (gyermekek) számára nagyon fontos az a cél, hogy ez a programsorozat először teremt lehetőséget és olyan helyzetet, melyben a fiatalok a szüleiktől KÜLÖN , önállóan tapasztalhatják meg önmagukat, vehetnek részt kihívásokban. Ez nagyon fontos a „Self Determination Theory” alapján, mely szerint autonómia saját élményű tapasztalatával fejleszthetővé és gyakorolhatóvá válik a kompetenciájuk. A folyamatban sikerélményekre tehetnek szert.
  • A táborban töltött intenzív időszakot egy családterápiás folyamatba ágyazzuk, mely folyamat, mint előkészítés és utánkövetés nagyban hozzájárulhat az élmények és tapasztalatok valódi integrációjához.

   

  Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket, lépjetek valünk kapcsolatba ha izgalmasan hangzik a projekt!

   

  KAPCSOLAT

   

 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEK – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOKNAK

  “a tanító természet kurzusa”

  – programsorozat életvezetésről, közösségekről, családi és egyéni utak kereséséről

  Tapasztalati Tanulás , Vadon- és Kalandterápia módszertanát alkalmazó programok

   

  Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorcium vezetővel, közös projekt megvalósítása indul 2018. júniusában.

  „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. Európai Úniós támogatású  projekt 2018  – 2021 közötti időszakban kerül megvalósításra, alapítványunk két alprogram vezetésének lehetőségét nyerte el:

  • “WigWam”

  Vadon és Kalandterápiás Program (Expedíciós Tábor és utánkövetéses terápiás programsorozat) a magasabb minőségű, önálló élet kialakításáért és támogatásáért, elsősorban 16-30 éves, hátrányos helyzetű fiatalok számára

  • “Belevaló Apák” / “Menő Mamák”, közösségi apa-gyermek és anya-gyermek programok a szabadban

  –  Hátrányos helyzetű apák/anyák és gyermekeik kapcsolatának fejlesztését célzó program, különös fókusszal a minőségi időtöltésre, egyéni életvezetési stratégiák kialakítása és autonómia/kompetencia fejlesztési célokra – az élménypedagógia és vadon-kalandterápia módszertanát alkalmazva

   

  erasmus+

  A kéTTé Alapítvány különböző nemzetközi projektekben is részt vesz, melyek kifejezetten hátrányos élethelyzetben élő fiatalokat céloznak.

  2015. nyarán a belga NATURE szervezet partnereként vettünk részt egy nemzetközi, 8 ország résztvevőit egyesítő élménypedagógiai-kalandprogramban, mely egy 10 napos, expedíciós tematikájú projekt volt, Belgiumban.

   

  EZENTÚL IS
  folyamatosan nyitottak vagyunk további, vadon-kalandterápiás módszertant alkalmazó tematikus programok megvalósítására, akár itthon, akár külföldön,
  szívesen állunk rendelkezésre, keressetek bátran!

   

  KAPCSOLAT