'képzések'

szakmai programok, képzések, tudástár

 1. TAPASZTALATI / OUTDOOR TRÉNER ÉS TANÁCSADÓ KÉPZÉS – VADON-KALANDTERÁPIÁS SPECIALIZÁCIÓVAL

  A kéTTé Alapítvány az AHA! Outdoor Kft. háttértámogatásával 2016. nyarán elindította 1+2 szemeszteres képzését.

   

  Jelenleg a szervezet nem indít új évfolyamot. 

   

  A képzésről – dióhéjban

  Véleményünk szerint a valósághoz való kapcsolódás leghatékonyabb módja a tapasztalás és annak reflexiója. Sőt, önmagunkhoz, a többiekhez és a körülöttünk lévő élővilág egészéhez való kapcsolódás legfontosabb útja is a tapasztalati tanuláson át vezet. Ebben hiszünk, ennek módszerét alkalmazzuk a fejlesztési, támogatói, terápiás munkánk során is.

  A tapasztalat megszerzése legfontosabb helyszínének a természetet tekintjük, miközben az egyre nyilvánvalóbb klíma-válság hangoztatása közepette egyértelműen látható az emberek általános elidegenedettsége a természettől. Hogyan óvjuk, hogyan gondozzuk, hogyan neveljük gyermekeinket a természet védelmére, ha olyannyira elidegenedtünk, hogy ezt fel sem ismerjük, míg el nem kezdünk újrakapcsolódni vele?…

  A képzésünk célja olyan segítő szakemberekkel való közös együttlét, tanulás és tapasztalataink megosztása, akik a természetben folytatható és/vagy tapasztalati tanulás módszertanával megvalósítható folyamatokkal szeretnének segíteni az embereknek önmagukhoz, másokhoz és a természethez újrakapcsolódni. 

  A képzés résztvevői számára a nyári intenzív és a két szemeszteres teljes tanéves képzés során

  • elméletet és  tapasztalati úton való tanulást, gyakorlatot
  • hazai és nemzetközi szakemberek bevonását
  • vadon-kaland-természet-terápiás fókusz és módszertan átadását
  • a legfrissebb nemzetközi tudományos eredmények és trendek megismertetését és 
  • nemzetközi szakmai közösséghez való kapcsolódás lehetőségét kínáljuk.

   

  A teljes 1+2 szemeszteres képzés általános leírása

  A képzést egy 1o napos BÁZIS-SZEMINÁRIUM indítja, mely alkalmat ad az outdoor/kaland-pedagógia és a vadon-kalandterápia módszertanával tapasztalati úton való ismerkedésre, illetve lehetőséget biztosít saját-élmény megszerzésére “expedíciós” körülmények között. A szeminárium elvégzése alapfeltétele az ősszel folytatódó, további 2 szemeszterből álló képzésnek, de természetesen önmagában tekintve is értékes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagít minden résztvevőt.

  A következő bázis szeminárium időpontja: xxxxxxxxx – Aggteleki Nemzeti Park területe

  A képzés tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati órákat, elsősorban tapasztalati úton való tanulásra építve, túlnyomórészt természeti közegben, de alkalmaz e-learning (önálló tanulás) elemeket is, illetve külföldi oktatók általi kontakt és online gyakorlatot, prezentációkat, workshopokat. 

  A képzést hazai és nemzetközi trénerek, terapeuták vezetik, illetve választható egyéb módszertani képzéseket is javaslunk, kínálunk majd – moduláris rendszerben.

  A képzésre az őszi és tavaszi szemeszterben 4 és 5 alkalommal, jellemzően havi egy alkalommal, 3-4 tömbösített napban kerül sor, (cs) p-szo-v napokon. 

  Részletes leírás olvasható a http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-outdoor-trener-es-tanacsado-kepzes/ honlapon – illetve lejjebb görgetve találhatók még alapinfomációk .

   

  TT & VKT képzési folyamat (1+2 szemeszter) részvételi feltételei

  Jelentkezési feltételek
  • Min. 21 éves kor

  • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok 

   • pszichológia, szociális szakok, pedagógiai szakok, mentálhigiéné, egészségügyi szakok, pszichiátria, testnevelés, rekreáció és sport szakok, andragógia, antropológia 
   • kivételes esetekben egyéb szakok, melyek egyéni elbírálás alá esnek majd 
  Részvételi feltételek
  • Online jelentkezési lap kitöltése életrajz elküldése az info@kettealapitvany.hu email címre 
  • Alkalmazott angol nyelvtudás (a képzés szakirodalmi és alkalmankénti élő modul-nyelve)

  • Egészségügyi alkalmasság (alap állóképesség, a jelentkezőnek képesnek kell lennie kb. 15-17 kg-os hátizsákkal, hegyi, erdei terepen napi néhány órát gyalogolni – a jelentkezés lezárta után egészségügyi lap kitöltésére lesz szükség, külön orvosi igazolást nem kérünk)

  • Egyéni tanulmányi szerződések megkötése

  • Bázis szeminárium  egészén és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)

  • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján ( Bázis-szeminárium és egyes modulok díjainak alkalmi kiegyenlítése vagy a szemeszterenkénti ill a teljes képzési folyamat díjának egyösszegű befizetése )

   

 2. + bázis szeminárium

  A 10 napos képzés első és utolsó napjai egy  “bázison” zajlanak majd, a köztük lévő napokon egy 5 napos “expedíción” (közös túrán) alapuló csoportmunka zajlik. Az outdoor, tapasztalati, természeti élmények gyűjtésén és feldolgozásán kívül egyéni és kiscsoportos önismereti gyakorlatokat, helyzeteket is kínálunk (természeti szimbólumokkal, metafórákkal való egyéni és csoportos munka).

  A 10 nap során a saját élmény mellett a résztvevőknek alkalmuk lesz

  • megismerni a tapasztalati tréneri munka és vadon-,kalandterápia legfontosabb alapvetéseit, ún. soft-, és hard-skill-eket

  • megtapasztalni a szemlélet sajátosságait

  • találkozni, együtt lenni, közös tapasztalatokat szerezni a képzést vezető szakemberekkel.

  A BÁZIS-szemináriumon való részvétel feltétele a további két szemeszterre való jelentkezésnek és jó alapja a hosszú távon az alapítvány szakmai munkájában való részvételnek (önkéntes, asszisztens, terapeuta),  illetve a szakmai együttműködésnek is.

  A következő bázis szeminárium időpontja: x

   

   

   

 3. + ttt-vkt képzés (+2 szemeszter) – TOVÁBBI ALAPINFORMÁCIÓK

  A Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterápiás Specializációval

  KÉPZÉS

  célja olyan kompetens szakemberek képzése, akik magabiztosan dolgoznak természeti környezetben, a csoportdinamika, interperszonális és technikai skillek átfogó alapismeretével.

   

  A képzés alapinformációi 

  • A 2 szemeszteres képzésbe való belépés feltétele a 2021. augusztusában szervezett BÁZIS szemináriumon való részvétel. Lényegében az a képzés első szemesztere. A Bázis szeminárium után egyéni beszélgetésre kerül sor minden résztvevővel, mely során a vezetők személyes visszajelzéssel élnek és fenntartják a jogot a teljes képzésben való részvételre való ellenjavaslat megfogalmazását. Jellemzően ekkor van lehetőség a résztvevőknek is megerősíteni az elköteleződésüket.
  • Az ún. Nagy Képzés időtartama szeptember – június. 
  • Minden hónapban (szept-okt-nov-dec / febr-márc-ápr-máj-jún), moduláris rendszerben zajlanak a kontakt képzési alkalmak – jellemzően 3 napban, a második félévben 4 napokban is.
  • A kontakt órák tömbösítve, (cs)-p-szo-v napokon kerülnek megszervezésre, minden esetben bentlakásos módon, így biztosítva a legintenzívebb és sokszor estékbe nyúló, közösségi módon való tanulást. A helyszínek váltakozóak: Mátra, Börzsöny, Bakony hegység turistaházai, kulcsosházai és az erdők, mezők, patakok.
  • Az egyes kontakt modulok közötti időszakban ún. tanulócsoportok fogják segíteni az egyéni felkészülést és gyakorlást, elméleti anyag feldolgozását (e-learning formában is).
  • A 9 kötött modul alkalmon túl kínálunk még extra napokat – nemzetközi webináriumok, szervezeti-szakmai programok, módszerspecifikus workshopok keretében.
  • A gyakorlathoz kapcsolódó munkát kis csoportos vagy egyéni szupervízióval is segítjük.
  • A képzés vizsgája egy extra alkalom lesz 2021. június végén – mely alkalom 2 napban zajlik, csoportos vizsga és egyéni portfóliók bemutatása formájában. 
  • A teljes képzést egy ünnepélyes záró ceremóniával fejezzük be. 

   

  A képzés elvégeztével megszerezhető dokumentum, a képzés igazolása

  Tapasztalati/Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterápiás specializációval – tanúsítvány
  (Experiential/Outdoor Trainer and Consultant – with WAT specialization)

  A képzés a  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 2020. szeptember 1-től bevezetésre kerülő módosítása alapján , 2020. július 1-én bevezetésre kerülő regisztráció szerint működik, erről igazolást állítunk ki a résztvevők számára.

  Mivel Magyarországon a Vadon-Kalandterápia még nem minősül módszer specifikus képzésnek, így a hallgatóink számára kiállított és sorszámozott (részletes, magyar és angol nyelvű tematika melléklettel kibocsátott) Tanúsítványt (Oklevelet) nyújtunk, mely még nem érvényesíthető  törvényi szabályozás alá eső bérmeghatározás vagy Okj, Felsőoktatási, ill. egyéb Posztgraduális továbbképzések képzések elismeréseként. 

  Nemzetközileg elismert, világhírű, egyetemi professzori vendégoktatók aláírása is szerepel a Tanúsítványon, mely a nemzetközi szakmai életben magas presztízst biztosít a képzésnek.

   

  A vizsgára bocsátás ill. Tanúsítvány megszerzésének feltételei

  • Egészségügyi alkalmasság
  • 21 éves alsó korhatár
  • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok
  • Megkezdett vagy befejezett 150 igazolt önismereti óra
  • Min EGY extra kurzus /ajánlások közül kötelezően választható/ kiegészítő képzés megkezdése vagy elvégzése
  • RÉSZVÉTEL:
   • Bázis szeminárium egészén
   • és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel
   • + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)
   • és gyakorlat igazolása (min. 32 óra a két szemeszter idejében)
  • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján

   

  Képzési/részvételi díjak

   

  FIGYELEM! A képzés járványügyi helyzet miatti lehetséges változásai és módosulásai miatt (pl online modul beiktatása) csökkenhetnek a díjak. Ezt egyenlőre előre még nem tudjuk rögzíteni. 

   

  A képzés vezetői, oktatói, szupervízorai

  • Rákár-Szabó Natália (Hun) – vezető oktató
  • Szabó Gábor Timur (Hun) – vezető oktató
  • Lovász Gergely (Slo-Hun) és Dr. Imre Gábor (Hun) – Bázis-szeminárium Outdoor-Leaderek, expedíció vezetők
  • Iszlai Zoltán (Hun) – vendég oktató
  • Luk Peeters (Bel) – vendég oktató 
  • Prof. Dr. Christine Lynn Norton (Usa) – vendég oktató
  • Dr. Anita Pryor és Ben Knowles (Australia) – vendég oktatók
  • Anat Raphael (Israel) – vendég oktató
  • Dr. Stephan Natynczuk (UK) – vendég oktató
  • Prof. Dr. Mike Gass (Usa) , Prof. Dr. Denis Mitten (Usa), Dr. Christine Lynn Norton,Dr. Anita Pryor – szupervízorok
  • Dr. Molnár Péter – a képzés orvosa, speciális helikopteres mentő , vadonelsősegély oktató
  • és további magyar és nemzetközi szakemberek – konzulensek és extra workshopok, szemináriumok vezetői 

   

  Jelentkezés és kiválasztási folyamat

   
  • A képzési csoport létszáma: 12 – 16 fő 
  • Képzéssel kapcsolatos, info@kettealapitvany.hu címre érkező kérdésekre írásban válaszolunk.  
  • Jelentkezés menete:
   • Online jelentkezési lap és fényképes önéletrajz elküldése az info@kettealapitvany.hu címre
   • Munkatársunk írásos visszajelzést ad a jelentkezés beérkezéséről
   • Első ismerkedő beszélgetés – személyes vagy skype – a jelentkezés beérkezés után mielőbb megbeszélve
   • Amennyiben a jelentkezési határidő lejárta előtt a teljes, maximális csoportlétszám már megtelik alkalmas jelentkezőkkel, úgy fenntartjuk a jogot a jelentkezés korábbi lezárására. Ezért kérjük akiben megszületett az elhatározás, az mielőbb jelentkezzen!
   • Jelentkezés lezárta és a csoport összeállítása után egy fél napos csoportos tájékoztatást és találkozási alkalmat (csapatépítés) szervezünk. Ennek várható ideje: 2021. július 31. szombat, Budapest, Budai-hegység. (pontos időpontot még a csoport tagokkal egyeztetünk). 

   

  További részletek a képzésről elérhetők:

  http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-outdoor-trener-es-tanacsado-kepzes/

   

   

 1. ÖSVÉNY KONFERENCIA

  mi az ÖSVÉNY  – Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia célja?

  • nemzetközi és hazai előadók, szakemberek közreműködésével széles körben bemutatni a módszertant és annak alkalmazásait a magyar szakmai közönségnek, döntéshozóknak, érdeklődőknek.

  • tapasztalati tanulással foglalkozó, azt alkalmazó szakemberek bemutatkozása, kapcsolatépítése, eszmecseréje, szakmai kérdések, (például a szakma jövőképének) megvitatása, szakemberek továbbképzése.

  • együttműködések kialakításának támogatása és közösségi célú, demokratikus értékeket képviselő párbeszédek kezdeményezése.

  • hagyományteremtés – évente ismétlődő konferencia-sorozat elindítása.

  kinek szólt a konferencia?

  • mindenkinek, aki szeretné megismerni a tapasztalati tanulás elméletét és gyakorlatát vagy aki számára fontos, hogy a folyamat értékei mentén dolgozzon egyénekkel vagy csoportokkal.
  • a leginkább érintett szakmacsoportok: pedagógusok, szervezetfejlesztési tanácsadók, trénerek, coachok, outdoor trénerek, pszichológusok, terapeuták, szociális szakemberek, magas-kötélpálya instruktorok, tábori vezetők, képzők és más, emberekkel foglalkozó szakemberek.

  A konferencia munkanyelve: MAGYAR és ANGOL

  milyen kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők?

  • mi a tapasztalati tanulás? (Hol, hogyan, milyen céllal alkalmazható?)
  • mi az élménypedagógia? Mi a gyökere, milyen utat járt be és hol tart ma Európában, a Tengeren-túlon és Magyarországon?
  • mi a vadon-, és kalandterápia? Hogyan kapcsolódik a természet a terápiás folyamathoz? Kinek, milyen indikációval alkalmazható? Hogyan kapcsolódik mindehhez az élményterápia? Kik, hogyan, hol alkalmazzák külföldön és itthon?
  • mi a tapasztalati tanulás alapú szervezet-, vezető- és készségfejlesztés? Melyek a vállfajai és a ma ismert, alklamazott módszerei?
  • mi az outdoor tréning? Mi az, ami már meghonosodott Magyarországon, ami már kissé megkopott és ami még el sem érkezett?
  • mi a szakma története és mai megjelenési formái, tevékenységei és programjai külföldön és hazánkban?
  • hogyan válhat valaki tapasztalati tanulás alapú fejlesztővé/képző szakemberré? Hol, hogyan, kitől és mit lehet tanulni?
  a szakmai rendezvény fővédnöke: Dr. Vekerdy Tamás

   

  bővebben az ÖSVÉNY konferencia hivatalos honlapján tájékozódhattok
  www.tapasztalati-tanulas-konferencia.hu
  www.osvenykonferencia.hu

   

 2. + 2015, 2016

  #1  –  Szabadság és Alkalmazkodás

  2015 júniusában régi álmunk vált valóra ennek az eseménynek a jóvoltából: sok izgalmas külföldi konferencia és képzés után végre eljött az ideje, hogy itthon, SAJÁT KÖREINKBEN is lehetőség nyílt találkozni, tapasztalni, reflektálni és tanulni. Arról ami összeköt bennünket: magáról a tapasztalati tanulásról.

  Reményeink beteljesedtek: nagyon különböző szakemberek töltöttek együtt három izgalmas napot, azzal a szándékkal, hogy megismerjék egymást, hogy valamit tanuljanak magukról és lehetőség szerint kapcsolatba kerüljenek a természettel is.

   

  A 2015-ös év előadóinak bemutatkozása (programfüzet 5. és 28. oldalaktól) a workshopok absztraktjainak leírása és a program megtalálható a
  letölthető PROGRAMFÜZETBEN ITT!
  Az első ÖSVÉNYről további archív adatok, a plenáris előadások meghívott előadóiról, absztraktjaikról ITT olvashattok

   

  #2. Távlatok és mélységek

  Az Ösvény2015 konferencián megismerhettünk egy módszert, a tapasztalati tanulás alapú programok alapjait

  – Tapasztalati Tanulás Köre,

  – filozófiai hátterét (Szabadság és Alkalmazkodás),

  – számos szakember munkáját workshopokon és előadások keresztül, az oktatási, szociális vagy terápiás területekről.

  A tapasztalati tanulás alapú programok felhasználási területei, módjai, célcsoportjai, formái, ezek sokszínűsége igazi TÁVLATOKAT nyithat, a tapasztalás minősége és annak reflexiós szintje, az elérhető változás mértéke pedig igazi MÉLYSÉGEKET tárhat fel előttünk.

  A mai magyar élménypedagógia, kalandterápia és tapasztalati tanulás alapú szervezetfejlesztés szakembereinek, minden kezdő vagy gyakorlott érdeklődőnek kínáltunk hazai és nemzetközi kitekintést jól működő programok bemutatásán keresztül, a szakma “nagy öregjeit” meghívva köreinkbe: Ausztráliából, az USA-ból, Belgiumból, Németországból és Angliából.

   
  A 2016-os év PROGRAMFÜZETE letölthető ITT (borító) és ITT (tartalom)
  Az második ÖSVÉNYről további archív adatok, a plenáris előadások meghívott előadóiról, absztraktjaikról ITT olvashattok
 3. + 2017

  #3  A tapasztalat a híd, amely összeköt minket a világgal

  A 2017-es, sorban a harmadik Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia meghívott előadói három kontinensről érkeztek, egymás kultúráit tekintve azonban sok egymást átfedő tapasztalásuk van.

  Mike Gass professzor a tapasztalati oktatók családjának nagy öregje és a kalandterápiás irodalom úttörője.

  Tony Dixon, a nagy múltra visszatekintő, jelentős szakmai újító Santa Fe Mountain Centre (USA, New Mexico) igazgatója, a kortárs gyakorlati szakemberek legjobb példái közé tartozik, csakúgy, mint az egyébként az USA-ban edződött, de ma Portugália egyik legmenőbb non-profitjának, a Pressley Ridge-nek vezetője Katia Almeida.

  Az ukrán családból származó Stephan Natynczuk Angliában született és ma, amellett hogy egyetemen tanít, nagy energiákat fektet a tapasztalati tanulás és kalandterápia non-profit és for-profit szférában való megerősítésébe is.

  Ping-Huang Liao, a Taiwani Outward Bound szakmai vezetője igazán izgalmas vendégünkvolt, mert bár kínai írásjelekből szerkesztett sms-t ír, mégis érteni látszik a nyugati gondolkodást és a világok közötti hídépítés fáradhatatlan híve.

  Amerikai, pán-európai és ázsiai elmék, hasonló tapasztalások, hasonló hitek, mégis meghatározó különbségek.

  A konferencián 14 országból érkeztek előadók és résztvevők, összesen 133 szakember. Felejthetetlen volt.

  A konferencia programfüzete letölthető ITT.
  Honlapja – előadókkal, absztraktokkal, programmal – elérhető IDE KATTINTVA.

 1. SZAKMAI PROGRAMOK, WORKSHOPOK

  Szervezetünk célkitűzései között szerepel a Tapasztalati Tanulás módszertanának

  • fejlesztése
  • terjesztése
  • szakmai képzéseinek szervezése.

  A legjelentősebb ilyen szakmai fórum az ÖSVÉNY Konferencia, mely egy évente megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai találkozó,

  erről bővebben a rendezvény saját honlapján (www.osvenykonferencia.hu) tájékozódhatsz.

  Időről-időre további szakmai workshopokat is szervezünk, rendszerint külföldi vendégoktatók meghívásával, az utóbbi években elfogadták meghívásunkat több napos workshopok vezetésére, például:

  Luk Peeters, Belgiumból,

  Roger Greenaway, Angliából,

  Frank Grant, Angliából,

  Dr Denise Mitten, USA-ból,

  Dr Mike Gass, USA-ból,

  Anath Raphael, Izraelből.

   

  Továbbra is, a szakmai igényelnek és lehetőségeknek megfelelően folytatjuk ezeket a tevékenységeket!

  KÖVESSÉTEK sz oldalt, a friss híreket!

   

   

 2. + dr mike gass (USA) : funkcionális változások előidézése / creating functional change – WORKSHOP

  Funkcionális változások előidézése: a tapasztalati tanulásban rejlő előnyök /

  Creating functional change: the adventages of experimental  learning

   

  A workshop során megvizsgálunk hetet azon kulcsfontosságú tényezők közül, melyek közrejátszanak abban, hogy a tapasztalati tanulás funkcionális változást idézzen elő az emberek életében. A prezentáció esettanulmányokat, gyakorlati helyzeteket, kutatásokat és a fő elméleti alapvetéseket tartalmazza e tényezők jelentőségének alátámasztása érdekében. Az esetek között oktatási, vállalati és terápiás helyzetek is szerepelnek. A résztvevők annak kognitív, emocionális és fizikai megértésével távoznak majd, hogy hogyan működik a tapasztalati tanulás.

  In this workshop we will explore seven of the key reasons on how experiential learning helps to create functional change in people’s lives. In his presentation, we will use case studies, experiential activities, research, and key theoretical principles to highlight these reasons. Client stories will include applications to educational, corporate, and therapeutic settings. Participants will leave with a cognitive, emotional, and physical understanding how experiential learning works!

   

  2017. június 26. hétfő / egész napos workshop / Helyszín: Walden Hotel, Dobogókő

  bővebben a workshopról ITT olvashat / Please find more information HERE

   

   

 1. DR. WERNER MICHL: ÉLMÉNYPEDAGÓGIA –> c. KÖNYV RENDELÉS

  2017-ben a kéTTé Alapítvány megkapta a fordítási és kiadái jogát a

  Werner Michl: ÉLMÉNYPEDAGÓGAI című könyvének.

  Magyar nyelven ez az első olyan élménypedagógiáról szóló könyv, mely áttekinti a teljes történetiségét, szakmai kérdéseit, legfontosabb modelljeit és azok gyakorlati alkalmazásait.

  Egy olyan elméleti szakkönyv, mely elengedhetetlen alaptudást és a későbbi alkalmazás tervezését segíti.

  A könyvből megtudhatod, honnan származik és hogyan hat ez a módszer, olvashatsz a tanulási modellekről és a tanulás során alkalmazható metafórákról!

  NEKED SZÓL A KÖNYV:

  – HA SZERETNÉL TÖBBET MEGTUDNI ARRÓL, HOGY MITŐL TÖBB AZ ‘ÉLMÉNYPEDAGÓGIA’ AZ ‘ÉLMÉNY’-NÉL, MERT TUDATOS FEJLESZTŐ, SEGÍTŐ VAGY, AKI A TAPSZTALATI TANULÁSBAN HISZ

  – HA ÉRDEKEL AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE – MERT SZAKDOLGOZATOT, BEADANDÓT, TANULMÁNYT ÍRSZ

  – HA MEG AKAROD ÉRTENI, HOGY MITŐL ÉS HOGYAN MŰKÖDIK A TAPASZTALATI TANULÁS, MERT SZERETNÉD TÁGÍTANI A FELHASZNÁLHATÓ TANULÁSI, FEJLŐDÉSI HELYZETEKET A MUNKÁDBAN

  – HA TUDNI SZERETNÉD, HOGY TE A METAFÓRIKUS TANULÁS MELYIK MÓDJÁT GYAKOROLOD, MERT SZERETED, HA TUDOD, MIT CSINÁLSZ

  – S HA MINDEZEKRŐL VALAKIVEL VALAHA BESZÉLGETNED KELL ÉS SZERETNÉL KOMPETENS MÓDON ESZMÉT CSERÉLNI

   

  Megrendelés és további információk ITT olvashatók (elmenypedagogia.hu)