'compass'

szakmai programok, képzések, tudástár

 1. ÖSVÉNY KONFERENCIA

  mi az ÖSVÉNY  – Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia célja?

  • nemzetközi és hazai előadók, szakemberek közreműködésével széles körben bemutatni a módszertant és annak alkalmazásait a magyar szakmai közönségnek, döntéshozóknak, érdeklődőknek.

  • tapasztalati tanulással foglalkozó, azt alkalmazó szakemberek bemutatkozása, kapcsolatépítése, eszmecseréje, szakmai kérdések, (például a szakma jövőképének) megvitatása, szakemberek továbbképzése.

  • együttműködések kialakításának támogatása és közösségi célú, demokratikus értékeket képviselő párbeszédek kezdeményezése.

  • hagyományteremtés – évente ismétlődő konferencia-sorozat elindítása.

  kinek szólt a konferencia?

  • mindenkinek, aki szeretné megismerni a tapasztalati tanulás elméletét és gyakorlatát vagy aki számára fontos, hogy a folyamat értékei mentén dolgozzon egyénekkel vagy csoportokkal.
  • a leginkább érintett szakmacsoportok: pedagógusok, szervezetfejlesztési tanácsadók, trénerek, coachok, outdoor trénerek, pszichológusok, terapeuták, szociális szakemberek, magas-kötélpálya instruktorok, tábori vezetők, képzők és más, emberekkel foglalkozó szakemberek.

  A konferencia munkanyelve: MAGYAR és ANGOL

  milyen kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők?

  • mi a tapasztalati tanulás? (Hol, hogyan, milyen céllal alkalmazható?)
  • mi az élménypedagógia? Mi a gyökere, milyen utat járt be és hol tart ma Európában, a Tengeren-túlon és Magyarországon?
  • mi a vadon-, és kalandterápia? Hogyan kapcsolódik a természet a terápiás folyamathoz? Kinek, milyen indikációval alkalmazható? Hogyan kapcsolódik mindehhez az élményterápia? Kik, hogyan, hol alkalmazzák külföldön és itthon?
  • mi a tapasztalati tanulás alapú szervezet-, vezető- és készségfejlesztés? Melyek a vállfajai és a ma ismert, alklamazott módszerei?
  • mi az outdoor tréning? Mi az, ami már meghonosodott Magyarországon, ami már kissé megkopott és ami még el sem érkezett?
  • mi a szakma története és mai megjelenési formái, tevékenységei és programjai külföldön és hazánkban?
  • hogyan válhat valaki tapasztalati tanulás alapú fejlesztővé/képző szakemberré? Hol, hogyan, kitől és mit lehet tanulni?
  a szakmai rendezvény fővédnöke: Dr. Vekerdy Tamás

   

  bővebben az ÖSVÉNY konferencia hivatalos honlapján tájékozódhattok
  www.tapasztalati-tanulas-konferencia.hu
  www.osvenykonferencia.hu

   

 2. + 2015, 2016

  #1  –  Szabadság és Alkalmazkodás

  2015 júniusában régi álmunk vált valóra ennek az eseménynek a jóvoltából: sok izgalmas külföldi konferencia és képzés után végre eljött az ideje, hogy itthon, SAJÁT KÖREINKBEN is lehetőség nyílt találkozni, tapasztalni, reflektálni és tanulni. Arról ami összeköt bennünket: magáról a tapasztalati tanulásról.

  Reményeink beteljesedtek: nagyon különböző szakemberek töltöttek együtt három izgalmas napot, azzal a szándékkal, hogy megismerjék egymást, hogy valamit tanuljanak magukról és lehetőség szerint kapcsolatba kerüljenek a természettel is.

   

  A 2015-ös év előadóinak bemutatkozása (programfüzet 5. és 28. oldalaktól) a workshopok absztraktjainak leírása és a program megtalálható a
  letölthető PROGRAMFÜZETBEN ITT!
  Az első ÖSVÉNYről további archív adatok, a plenáris előadások meghívott előadóiról, absztraktjaikról ITT olvashattok

   

  #2. Távlatok és mélységek

  Az Ösvény2015 konferencián megismerhettünk egy módszert, a tapasztalati tanulás alapú programok alapjait

  – Tapasztalati Tanulás Köre,

  – filozófiai hátterét (Szabadság és Alkalmazkodás),

  – számos szakember munkáját workshopokon és előadások keresztül, az oktatási, szociális vagy terápiás területekről.

  A tapasztalati tanulás alapú programok felhasználási területei, módjai, célcsoportjai, formái, ezek sokszínűsége igazi TÁVLATOKAT nyithat, a tapasztalás minősége és annak reflexiós szintje, az elérhető változás mértéke pedig igazi MÉLYSÉGEKET tárhat fel előttünk.

  A mai magyar élménypedagógia, kalandterápia és tapasztalati tanulás alapú szervezetfejlesztés szakembereinek, minden kezdő vagy gyakorlott érdeklődőnek kínáltunk hazai és nemzetközi kitekintést jól működő programok bemutatásán keresztül, a szakma “nagy öregjeit” meghívva köreinkbe: Ausztráliából, az USA-ból, Belgiumból, Németországból és Angliából.

   
  A 2016-os év PROGRAMFÜZETE letölthető ITT (borító) és ITT (tartalom)
  Az második ÖSVÉNYről további archív adatok, a plenáris előadások meghívott előadóiról, absztraktjaikról ITT olvashattok
 3. + 2017

  #3  A tapasztalat a híd, amely összeköt minket a világgal

  A 2017-es, sorban a harmadik Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia meghívott előadói három kontinensről érkeztek, egymás kultúráit tekintve azonban sok egymást átfedő tapasztalásuk van.

  Mike Gass professzor a tapasztalati oktatók családjának nagy öregje és a kalandterápiás irodalom úttörője.

  Tony Dixon, a nagy múltra visszatekintő, jelentős szakmai újító Santa Fe Mountain Centre (USA, New Mexico) igazgatója, a kortárs gyakorlati szakemberek legjobb példái közé tartozik, csakúgy, mint az egyébként az USA-ban edződött, de ma Portugália egyik legmenőbb non-profitjának, a Pressley Ridge-nek vezetője Katia Almeida.

  Az ukrán családból származó Stephan Natynczuk Angliában született és ma, amellett hogy egyetemen tanít, nagy energiákat fektet a tapasztalati tanulás és kalandterápia non-profit és for-profit szférában való megerősítésébe is.

  Ping-Huang Liao, a Taiwani Outward Bound szakmai vezetője igazán izgalmas vendégünkvolt, mert bár kínai írásjelekből szerkesztett sms-t ír, mégis érteni látszik a nyugati gondolkodást és a világok közötti hídépítés fáradhatatlan híve.

  Amerikai, pán-európai és ázsiai elmék, hasonló tapasztalások, hasonló hitek, mégis meghatározó különbségek.

  A konferencián 14 országból érkeztek előadók és résztvevők, összesen 133 szakember. Felejthetetlen volt.

  A konferencia programfüzete letölthető ITT.
  Honlapja – előadókkal, absztraktokkal, programmal – elérhető IDE KATTINTVA.

 1. TAPASZTALATI OUTDOOR TRÉNER ÉS TANÁCSADÓ KÉPZÉS – VADON-KALANDTERÁPIÁS SPECIALIZÁCIÓVAL

  A kéTTé Alapítvány az AHA! Outdoor Kft. háttértámogatásával 2016. nyarán elindította 1+2 szemeszteres képzését.

   

  A következő évfolyam képzésének indítása várhatóan
  2020. augusztus. Képzés ideje: 2020. augusztustól – 2021. június
  További információk: 2019. decemberétől
  Elő-jelentkezés megnyitása: 2020. januártól 

  A képzés általános leírása

  A képzést egy 9 napos BÁZIS-SZEMINÁRIUM indítja, mely alkalmat ad a módszertannal tapasztalati úton való ismerkedésre, illetve lehetőséget biztosít saját-élmény megszerzésére “expedíciós” körülmények között. A szeminárium elvégzése alapfeltétele az ősszel folytatódó, további 2 szemeszterből álló képzésnek, de természetesen önmagában tekintve is értékes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagít minden résztvevőt.

  A képzés tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati órákat, elsősorban tapasztalati úton való tanulásra építve, túlnyomó részt természeti közegben, de alkalmaz e-learning (önálló tanulás) elemeket is, illetve külföldi oktatók általi kontakt és online prezentációkat, workshopokat, webinariumot.

  A képzést hazai és nemzetközi trénerek, terapeuták vezetik, illetve  válaszható egyéb módszertani képzéseket is javaslunk, kínálunk majd – moduláris rendszerben.

   

  TT & VKT képzési folyamat (1+2 szemeszter) részvételi feltételei

  Jelentkezési feltételek

  • Min. 21 éves kor

  • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok :

  Tapasztalati Tréner

  Vadon-, és Kalandterapeuta

  pszichológia, szociális szakok, pedagógiai szakok, mentálhigiéné, egészségügy, testnevelés, andragógia, antropológia, kivételes esetekben egyéb szakok, melyek egyéni elbírálás alá esnek majd 

  pszichológia, szociális szakok, pedagógiai (tanári ill. óvodapedagógiai) szakok, mentálhigiéné, egészségügy / orvosi, – egyéb terápiás módszertani képzéssel kiegészítve

  • Életrajz és motivációs levél (info@kettealapitvany.hu email címre küldve – HATÁRIDŐ KÉSŐBB)
  • Alkalmazott angol nyelvtudás (a képzés szakirodalmi és alkalmankénti élő modul-nyelve)

  • Egészségügyi alkalmasság (alap állóképesség, a jelentkezőnek képesnek kell lennie kb. 15 kg-os hátizsákkal, hegyi, erdei terepen több napot gyalogolni – a jelentkezés lezárta után egészségügyi lap kitöltésére lesz szükség, külön orvosi igazolást nem kérünk)

  Részvételi feltételek

  • Egyéni tanulmányi szerződések megkötése

  • Bázis szeminárium  egészén és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)

  • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján ( Bázis-szeminárium és egyes modulok díjainak alkalmi kiegyenlítése vagy a szemeszterenkénti ill a teljes képzési folyamat díjának egyösszegű befizetése )

   

 2. + bázis szeminárium

  A 9 napos képzés első és utolsó napjai egy hegyi/erdei “bázison” zajlanak majd, a köztük lévő napokon egy 5 napos “expedíción” (közös túrán) alapuló csoportmunka zajlik. Az outdoor, tapasztalati, természeti élmények gyűjtésén és feldolgozásán kívül egyéni és kis csoportos önismereti gyakorlatokat, helyzeteket is kínálunk (természeti szimbólumokkal, metafórákkal való egyéni és csoportos munka).

  A 9 nap során a saját élmény mellett a résztvevőknek alkalmuk lesz

  • megismerni a tapasztalati tréneri munka és vadon-,kalandterápia legfontosabb alapvetéseit, ún. soft-, és hard-skilleket

  • megtapasztalni a szemlélet sajátosságait

  • találkozni, együtt lenni, közös tapasztalatokat szerezni a képzést vezető szakemberrekkel (trénerek, terapeuták).

  A BÁZIS-szemináriumon való részvétel feltétele a további két szemeszterre való jelentkezésnek és hosszú távon az alapítvány szakmai munkájában való (önkéntes, asszisztensi, terapeuta) részvételnek, együttműködésnek is.

 3. + tt-vkt képzés (+2 szemeszter)

  A Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterápiás Specializációval

  KÉPZÉS

  célja olyan kompetens szakemberek képzése, akik magabiztosan dolgoznak természeti környezetben, a csoportdinamika, soft és hard skillek átfogó alapismeretével.

  A képzés moduljainak megnevezései és óraszámai, valamint felépítése, oktatói, részvételi feltételei, stb

  HAMAROSAN! (2019. decemberben)

   

 1. SZAKMAI PROGRAMOK, WORKSHOPOK

  Szervezetünk célkitűzései között szerepel a Tapasztalati Tanulás módszertanának

  • fejlesztése
  • terjesztése
  • szakmai képzéseinek szervezése.

  A legjelentősebb ilyen szakmai fórum az ÖSVÉNY Konferencia, mely egy évente megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai találkozó,

  erről bővebben a rendezvény saját honlapján (www.osvenykonferencia.hu) tájékozódhatsz.

  Időről-időre további szakmai workshopokat is szervezünk, rendszerint külföldi vendégoktatók meghívásával, az utóbbi években elfogadták meghívásunkat több napos workshopok vezetésére, például:

  Luk Peeters, Belgiumból,

  Roger Greenaway, Angliából,

  Frank Grant, Angliából,

  Dr Denise Mitten, USA-ból,

  Dr Mike Gass, USA-ból,

  Anath Raphael, Izraelből.

   

  Továbbra is, a szakmai igényelnek és lehetőségeknek megfelelően folytatjuk ezeket a tevékenységeket!

  KÖVESSÉTEK sz oldalt, a friss híreket!

   

   

 2. + dr mike gass (USA) : funkcionális változások előidézése / creating functional change – WORKSHOP

  Funkcionális változások előidézése: a tapasztalati tanulásban rejlő előnyök /

  Creating functional change: the adventages of experimental  learning

   

  A workshop során megvizsgálunk hetet azon kulcsfontosságú tényezők közül, melyek közrejátszanak abban, hogy a tapasztalati tanulás funkcionális változást idézzen elő az emberek életében. A prezentáció esettanulmányokat, gyakorlati helyzeteket, kutatásokat és a fő elméleti alapvetéseket tartalmazza e tényezők jelentőségének alátámasztása érdekében. Az esetek között oktatási, vállalati és terápiás helyzetek is szerepelnek. A résztvevők annak kognitív, emocionális és fizikai megértésével távoznak majd, hogy hogyan működik a tapasztalati tanulás.

  In this workshop we will explore seven of the key reasons on how experiential learning helps to create functional change in people’s lives. In his presentation, we will use case studies, experiential activities, research, and key theoretical principles to highlight these reasons. Client stories will include applications to educational, corporate, and therapeutic settings. Participants will leave with a cognitive, emotional, and physical understanding how experiential learning works!

   

  2017. június 26. hétfő / egész napos workshop / Helyszín: Walden Hotel, Dobogókő

  bővebben a workshopról ITT olvashat / Please find more information HERE

   

   

 1. DR. WERNER MICHL: ÉLMÉNYPEDAGÓGIA –> c. KÖNYV RENDELÉS

  2017-ben a kéTTé Alapítvány megkapta a fordítási és kiadái jogát a

  Werner Michl: ÉLMÉNYPEDAGÓGAI című könyvének.

  Magyar nyelven ez az első olyan élménypedagógiáról szóló könyv, mely áttekinti a teljes történetiségét, szakmai kérdéseit, legfontosabb modelljeit és azok gyakorlati alkalmazásait.

  Egy olyan elméleti szakkönyv, mely elengedhetetlen alaptudást és a későbbi alkalmazás tervezését segíti.

  A könyvből megtudhatod, honnan származik és hogyan hat ez a módszer, olvashatsz a tanulási modellekről és a tanulás során alkalmazható metafórákról!

  NEKED SZÓL A KÖNYV:

  – HA SZERETNÉL TÖBBET MEGTUDNI ARRÓL, HOGY MITŐL TÖBB AZ ‘ÉLMÉNYPEDAGÓGIA’ AZ ‘ÉLMÉNY’-NÉL, MERT TUDATOS FEJLESZTŐ, SEGÍTŐ VAGY, AKI A TAPSZTALATI TANULÁSBAN HISZ

  – HA ÉRDEKEL AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE – MERT SZAKDOLGOZATOT, BEADANDÓT, TANULMÁNYT ÍRSZ

  – HA MEG AKAROD ÉRTENI, HOGY MITŐL ÉS HOGYAN MŰKÖDIK A TAPASZTALATI TANULÁS, MERT SZERETNÉD TÁGÍTANI A FELHASZNÁLHATÓ TANULÁSI, FEJLŐDÉSI HELYZETEKET A MUNKÁDBAN

  – HA TUDNI SZERETNÉD, HOGY TE A METAFÓRIKUS TANULÁS MELYIK MÓDJÁT GYAKOROLOD, MERT SZERETED, HA TUDOD, MIT CSINÁLSZ

  – S HA MINDEZEKRŐL VALAKIVEL VALAHA BESZÉLGETNED KELL ÉS SZERETNÉL KOMPETENS MÓDON ESZMÉT CSERÉLNI

   

  Megrendelés és további információk ITT olvashatók (elmenypedagogia.hu)